ÜLJ LE MELLÉM ÉS TANÍTSUK EGYMÁST TISZTESSÉGRE ÉS SZERETETRE!

Úgy tűnik, hogy mai, elvadult világunk számára rendkívüli jelentőséggel bírnak e szent szövegek, melyek fordításában Baktay Ervin, Vekerdi László, Tenigl-Takács László és Rácz Géza – rendezvényünk vendége – úttörő jelentőséggel bírtak.

Napjainkban egyre inkább követendő az az erkölcsi út, mely az ember és természet egyesültségét, együtt létezésének elkerülhetetlen szükségszerűségét tanítja. Mert minden lény, így az ember is a természet elemeiből való. Ha Egyek vagyunk a világgal, és ezt képesek vagyunk tudatosítani, akkor nem bántunk senkit és semmit sem, hanem megértésre és szeretetre fogunk törekedni. Az ember legfőbb feladata, ennek elsajátítása és alkalmazása. De azt is tudni kell, hogy minden tettnek, sőt vágynak, és gondolatnak is elkerülhetetlen  következményei vannak. Felelősek vagyunk az Univerzumért és egymásért, és ebben az ősi, szent tudatban kell, kellene építenünk saját morális világunkat, mely eleddig nem nagyon sikerült… Mindehhez nagy segítséget nyújtanak az Upanisadok, mert önuralomra, a létezéshez való szelíd viszonyra oktatnak, melyre egyre nagyobb szüksége lesz az önmaga lényegétől eltávolodó embernek. Tapasztalja meg végre az ember, önmaga szellemiségének nagyszerűségét! Úgy tűnik, hogy mai, elvadult világunk számára rendkívüli jelentőséggel bírnak e szent szövegek, melyek fordításában Baktay Ervin, Vekerdi László, Tenigl-Takács László és Rácz Géza – rendezvényünk vendége – úttörő jelentőséggel bírtak.  Upanisadok: indiai szent szövegek és egyetemes jelentőségük a XXI. század emberére.Az Upanisadok, mint legősibb szent szövegek, a bölcsesség és tökéletesség felé vezető utakat mutatják meg a tévelygő ember számára. Világmagyarázatuk szerint, az egész mindenséget egyetlen örök, végtelen, változatlan szellemi tényező, a világlélek hatja át, melyből minden létező részesül. Ezért minden élő és élettelen létező, pusztán ennek megjelenési formája. Az „upanisad” kifejezés, eredendően „mellételepedést” jelentett; mester és tanítvány bensőséges együttlétérre utalva. A szent szövegekben egy misztikus, ősi világ és filozófia bomlik ki előttünk, ugyanakkor örök érvényű, az emberi mivolt lényegét, életének értelmét is megmutatja, ami nem más, mint egymás megbecsülése, meghallgatása és a folyamatos tanulás. Európa, sajnos relatív későn, 1657-ben kezdte megismerni ezeket a tanokat, amikor Dárá Sakóh, a delhi nagymogul fia, 50 upanisadot fordított le perzsára. Érdekesség, hogy tartalmi és időbeni egyezések mutatkoznak az upanisadok és a korai görög filozófia között, különösen az ión természetbölcselőkkel. Az upanisadok első természetfilozófusai megközelítően i.e. 8. század körül működtek. „Ha felismerte, hogy minden létező nem más; ő maga,nem gyötri bánat és kétség, ha az Egységet ismeri.”                                                 (Isa Upanisad – részlet.) 

A rendezvény időpontja: 2019.november 7. (csütörtök) 17 óra

Helyszín: ŐrvidékHáz Szombathely, 11-es Huszár u. 40.

forrás: regio1.hu

No Comment 1. könyvbemutató 2019.09.12.

Bemutatták dr. Kiss Tamás biológus, filozófus, költő, festő, zene­szerző No comment című kollázsregényét az ŐrvidékHázban.

A Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent mű polifóniáját több előadóművész segítségével sikerült megszólaltatni az Irodalmi műhely című rendezvénysorozatban. A No comment a szerző szerint akkor lenne a leghitelesebb, ha üresek lennének benne a lapok.

De természetesen ő telerakta valamennyit saját és idézett szövegekkel, amelyeket modulrendszerben szerkesztett össze. Ez azt jelenti, hogy bármikor lehet belőle egy másik könyvet csinálni. Ha úgy véljük, hogy a 235. oldalon az a vers nem odavaló, tegyük át máshová – javasolja.

– Ha valami szerintünk egyáltalán nem való bele, egyszerűen húzzuk ki! – így egy másik jó tanács az írótól, aki mint előadóművész nyilatkozott meg az esten: a mobil könyv interaktív lehetőségeit is eljátszotta. Az alkotás egy dimenziója lehet a hallgatás is, akár leül csendben, nem szól – ezt egy másodpercig bírta –, sőt azt is kigondolta hirtelen, hogy a következő könyvén dr. Kuss Tamás néven tűnik fel szerzőként…

Annyi bizonyos, nem lenne könnyű elhallgattatni dr. Kiss Tamást, mert ha nem az egyik nyelvén beszél, akkor a másikon, olyan modern kori polihisztor, akinek sokféle eszköze van az önkifejezésre, illetve mindarra, amit a világról megtudott. Alkalmasint a tudomány nyelvén szól, máskor a művészetekén, ha pedig nem saját maga adja elő a mondandóit, közvetítőket hív segítségül.

Sülyi Péter, az Omega együttes szövegírója mindenkinek odaadná a szerző (bal szélen) új könyvét fél óra olvasásra
Fotók: Szendi Péter

Az új kollázskönyvének bemutatóján Farkas Csaba, a Szülőföld Kiadó vezetője volt a házigazda, a Kossuth-díjas Huzella Péter zeneszerző gitározott és énekelt, Illés Károly alpolgármester fogalmazta meg gondolatait az értékes könyvek kiadásának misszió­járól, a bevezetőt is jegyző dr. Pőcze István evangélikus lelkész pedig a szóban forgó művet „ébren álmodott vízió­ként” ragadta meg.

Amint mondta, a történelem állandóan változó színpadán korok, izmusok, ízlések, rendszerek, divatok, ideológiák, társadalmi berendezkedések jönnek és mennek, miközben az embernek vannak változatlan kérdései: ki vagyok, miért vagyok, honnan jövök? És merre tart e néhány évtizedes, életnek nevezett vándorlás, melynek minden pillanatára a mulandóság nyomja rá a bélyegét?

Dr. Kiss Tamás ébresztgeti az olvasót. Néha archaikus filozófiai bölcsességgel, néha a sebzett vad nyüszítésével.

Dr. Pőcze István evangélikus lelkész „ébren álmodott vízióként” ragadta meg a kötetet

A könyvbemutató vendége volt Sülyi Péter, az Omega együttes szövegírója, költő, dramaturg, rendező, aki az Őrségből ugrott át Szombathelyre Huzella Péterrel együtt. Benne az vetődött fel, minden egyéb helyett ki kellene osztani a No comment című könyvet, hogy mindenki olvassa egy fél órát, ezzel tudnánk le a napi penzumot. A dalszerző sokoldalú embernek ismerte meg Kiss Tamást, nyitotta már meg kiállítását, olvasta verseit, színpadra szánt műveit, tud a tudományos életéről, amibe nem lát bele, de ismeri az életrajzát, megdöbbentő a publikációk sora.

Meglepő a biográfiában, hogy nemcsak tényszerű dolgok tarkítják az életét, de Kiss Tamás feltünteti azt is, hogy kik voltak a mesterei szerte a világban. Ez egy különleges szempont, nem szokás beleírni az életrajzba, hogy mikor kinél szántuk rá az időt a tanulásra. Ebből kiindulva Sülyi Péter úgy mutatta be a polihisztort, mint „a legjobb tanítványt”.

Kiss Tamás a megszólalásai­nak egyikében arról is beszélt: amikor arra készült, hogy az aggyal foglalkozzék, a professzor visszakérdezett: foglalkozol filozófiával? A Szentírással? – Mert ha az aggyal akarsz foglalkozni, Istennel fogsz beszélgetni. Gyere vissza húsz év múlva! Huzella Péter ezután szárnyas oroszlánokról, szárnyas istenemberekről énekelt, keresve, vászonlelkünket mi tépi szét, és ki lendít pokollá tett életünkön.

A kollázsregényben egymást váltják a normál és dőlt betűs szövegek, a súlyosabb részeket vastagon szedték. Közben saját és idézett versek segítik a merülést, süllyedést és fel-felbukkanást a mélyből, emelkedést a magasba és a magasból újra le, attól függően, hogy épp mi nem hagy nyugodni minket. Még csak nem is a szerzőt, aki egy bizonyos lineáris szervezettségben ideöntötte ezt mind elénk, hanem minket, olvasókat, akiknek azt a szabadságot hagyja, hogy ott olvassuk, ahol akarjuk, és onnan előre és visszafelé is bármeddig, amíg épp bírjuk a székünkkel a szakadék szélén a mesét szédülés nélkül.

 

A hangulat karneváli, a modern világ kényszerei, paranoiái ugyanúgy sújtják, mint a feltörő, visszavonhatatlan kérdések, a végig nem álmodott álmok. Biztos pontokat, ismerős arcokat, vágyakat, érzéseket keres az ember a létezésben, és persze szeretne boldog lenni a szó legtermészetesebb egyszerűségében.

A könyvbemutató szereplői végül közös versmondással adtak hangsúlyt annak, hogy mekkora „buli” az élet, a józanság őrjöng, és benne jelmezben villognak a különböző állatokból gyúrt lények, poszt-trendi a divat, és lehet-e, hogy már igazán csak posztokban létezünk. Tényleg nem maradt más hátra, mint az Éghez fordulni: hárman mondták együtt a „Jelentés Máriának” imát, majd Seregély Krisztina énekművész kristálytisztán Ave Mariát énekelt.

forrás: vaol.hu

No Comment könyvbemutató 2019.09.12.

Miféle világban élünk? - A No comment című kollázs-regény bemutatója az ŐrvidékHázban

Műfajában is különleges könyv bemutatójára invitálta a Szülőföld Könyvkiadó az érdeklődő közönséget az ŐrvidékHáz Irodalmi Műhely című rendezvénysorozatának szeptember 12-i állomásán. A bemutatásra kerülő No comment című kollázs-regény egy kortárs mű, melynek cselekménye Magyarország mellett nemzetközi színtereken is játszódik.

A könyv az identitáskeresést, mint napjaink életbevágóan fontos kérdését terjeszti ki különböző kultúrákra, és rámutat egy lélektani értelemben is súlyos válságra, melyet részben a történelem, másrészt posztmodern világunk embertelen életritmusai és életfilozófiái generálnak. Kapkodva keresik az emberek a boldogságot, mert többségük nem rendelkezik olyan nemzeti és vallási gyökerekkel, melyek hatására szilárd jellemek és egyéniségek alakulnának ki.

Az ember olyan lény, akire a magával hozott, örökölt sajátosságok mellet maga az „élet” pakolja rá a különféle személyesnek mondott, azzá vált, jellembeli, moralitást adó „bélyegeket”, így aztán minden emberi lény egyfajta egyedi, egyetlen kollázs-teremtmény. Mint amikor a művész mindenféle „oda nem illő”, illetve oda illő „anyagot” pakol rá üresen tátongó farostlemezére. Jelen mű természetesen „kortárs”, nagyon is az, sőt, beleugrik a már csaknem létező „poszt-jövő” világaiba is, ahová az egyének (sokszor csak egyedek…), mint gazdáik a kutyáikat, úgy húzzák maguk után felmenőik és közvetlen nemzőik múltját, egy történelemnek is nevezett, jobbára embergyilkos rettenetet.

Ebben a történelmi időutazásban is kibontakozik – Amerikától Japánig – a szereplők igazi mai sorsa, melyre leginkább a kétségbeesett önmagam-keresés, hazátlanság-érzet, teljes tanácstalanság nyomra rá bélyegét, ami bizonyos szituációkban néha kabaréba csap át.

Minden egyes szereplő egy jel; egy önmagát felmutató, magányosan vergődő lelki romhalmaz. Világregény; amerikai, német, magyar és japán tragédiákkal, híres írók, gondolkodók, rockzenei dalszövegek megidézésével mutatja meg, hogy miféle világban is élünk, és mindez hová is vezethet.

Közreműködött:

Sülyi Péter – költő, dramaturg, rendező, az Omega együttes szövegírója

Huzella Péter – Kossuth díjas zeneszerző, gitáros, énekes

Seregély Krisztina – énekművész

Forrás: vaskarika.hu

Könyvbemutató – “No Comment”

Könyvbemutató: Mire vagy képes ember? címmel

 
Műfajában is különleges könyv bemutatójára invitálják a kedves érdeklődő közönséget az ŐrvidékHáz Irodalmi Műhely című rendezvénysorozatának következő állomására.
 
 

A bemutatásra kerülő No comment című kollázs-regény egy kortárs mű, amely cselekménye Magyarország mellett nemzetközi színtereken is játszódik. Az identitás keresés,

mint napjaink életbevágóan fontos kérdését terjeszti ki különböző kultúrákra és rámutat egy lélektani értelemben is súlyos válságra, melyet részben a történelem,

másrészt posztmodern világunk embertelen életritmusai és életfilozófiái generálnak. Kapkodva keresik az emberek a boldogságot, mert többségük nem rendelkezik olyan nemzeti és vallási gyökerekkel, melyek hatására szilárd jellemek és egyéniségek alakulnának ki.

 

Az ember olyan lény, akire a magával hozott, örökölt sajátosságok mellet, maga az „élet” pakolja rá a különféle személyesnek mondott, azzá vált, jellembeli, moralitást adó „bélyegeket”,

így aztán minden emberi lény egyfajta egyedi, egyetlen kollázs-teremtmény. Mint, amikor a művész mindenféle „oda nem illő”, illetve oda illő „anyagot” pakol rá üresen tátongó farost lemezére…
Jelen mű természetesen „kortárs”, nagyon is az, sőt, beleugrik a már csaknem létező „poszt-jövő” világaiba is, ahová az egyének (sokszor csak egyedek…), mint gazdáik a kutyáikat,

úgy húzzák maguk után felmenőik és közvetlen nemzőik múltját, egy történelemnek is nevezett, jobbára embergyilkos rettenetet…Ebben a történelmi időutazásban is kibontakozik – Amerikától Japánig –

a szereplők igazi mai sorsa, melyre leginkább a kétségbeesett önmagam-keresés, hazátlanság-érzet, teljes tanácstalanság nyomra rá bélyegét, ami bizonyos szituációkban néha kabaréba csap át.

Minden egyes szereplő egy jel; egy önmagát felmutató, magányosan vergődő lelki romhalmaz. Világregény; amerikai, német, magyar és japán tragédiákkal, híres írók, gondolkodók, rockzenei dalszövegek megidézésével mutatja meg, hogy miféle világban is élünk, és mindez hová is vezethet…Mindeközben versek és széppróza…

 

Közreműködők:

Sülyi Péter – költő, dramaturg, rendező, az Omega együttes szövegírója

Huzella Péter – Kossuth díjas zeneszerző, gitáros, énekes

Seregély Krisztina – énekművész

Kuzsnér Péter – zongoraművész

 

Időpont: 2019. szeptember 12. (csütörtök) 17 óra

Helyszín: ŐrvidékHáz ( Szombathely 11-es Huszár u. 40.

 

Forrás: frisss.hu